die goeie nuus

DIE CHRISTUS GEMEENTE IN VAALHARTS

Nuutste Woordopnames

Filter media by:
14-07-2024
Duration: 1 hr 2 mins
DIE TYDLYN 264: DIE KINDERS VAN GOD & DIE KINDERS VAN DIE BOSE (4) Jeremia/ons stryd teen die valse profete van toe af tot vandag.
07-07-2024
Duration: 60 mins
DIE TYDLYN 263: DIE KINDERS VAN GOD & DIE KINDERS VAN DIE BOSE (3) Ongeag 'n mens se geboorte het elkeen die keuse - om deel te bly van die generasie waarin hy/sy gebore is. (Kinders van God of kinders van die bose) of om oor te stap na die ander kant.
30-06-2024
Duration: 1 hr 3 mins
DIE TYDLYN 262: DIE KINDERS VAN GOD EN DIE KINDERS VAN DIE BOSE (2) 'n Opvolg op die kinders van God en die kinders van die bose. Satan se aanslag van alle tye af was teen die nageslag (kinders van God).
23-06-2024
DIE TYDLYN 261: DIE KINDERS VAN GOD & DIE KINDERS VAN DIE BOSE (1) Teen die agtergrond van Openbaring soos uiteengesit kyk ons deur die eeue na die twee groepe. Die mens se keuse as 'n liefdeswese en die gevolge van die keuses.
16-06-2024
Duration: 58 mins
DIE TYDLYN 260: DIE OPENBARING VAN JESUS CHRISTUS (3) Die herkoms van Satan en gesag op aarde soos dit verloop het oor die geskiedenis van die mensdom.
09-06-2024
Duration: 1 hr 0 mins
DIE TYDLYN 259: DIE OPENBARING VAN JESUS CHRISTUS (2) Wat was, wat is, en wat nog moet gebeur in breë trekke.
02-06-2024
Duration: 1 hr 3 mins
DIE TYDLYN 258: DIE OPENBARING VAN JESUS CHRISTUS 'n Oorsig van gebeure soos beskryf in Openbaring oor wat was, wat is en wat moet kom. Is ek gereed?
26-05-2024
Duration: 1 hr 2 mins
DIE TYDLYN 257: DIE "PUNCHLINE"? Jesus het na die aarde gekom as Verlosser van die mensdom. Deur geloof en liefde/respek vir Hom word Hy ook my Redder wanneer ek ja sê vir verhouding met Hom. In verhouding leer ek Sy stem ken. In gehoorsaamheid aan Sy inspraak word Hy my Koning. Uiteindelik gaan Hy almal se Regter wees.
19-05-2024
Duration: 1 hr 3 mins
DIE PLEK WAAR JY OP STAAN...... Kennis van “die waarheid” en selfs ‘n mate van “geloof” is soms vir die mens ‘n redelike gemaklike omskrywing van VERHOUDING MET DIE LEWENDE GOD VAN LIEFDE . Die persoonlike konfrontasie vir elke indiwidu : is dit vervullend …of …..dalk bloot behoefte bevrediging ? Diè konfrontasie is DIE PLEK WAAR OP JY STAAN. Ons as kinders van God staan daagliks voor die konstante uitnodinging van ONTBLOTING M.a.w. om van bevrediging na vervulling oor te gaan = intimiteit ! Ware Intimiteit gaan afhang van die mate waarin ek bereid is om myself te ontbloot . Ek kan , want HY HET ❗️❤️
12-05-2024
Duration: 1 hr 6 mins
DIE TYDLYN 256: WIE IS DIE GELOWIGES? Ons volg die pad van die geloof tot waar ons , ons vandag bevind. Ware geloof moet lei tot intieme verhouding waaruit my optrede(werke/vrugte) vloei. Werke/ optrede van ongehoorsaamheid aan die geopenbaarde Woord vloei uit gebrekkige verhouding. In voorbereiding van die gemeente vir die eindoordeel waarsku die Gees die gemeente van Sardis dat hulle werke/ vrugte nie volkome voor God gevind is nie.