die goeie nuus

DIE CHRISTUS GEMEENTE IN VAALHARTS

Die onstaan van die gemeente het gegroei uit die openbaring van die Geregtigheid van God, die implikasies van die volledige offer wat die Seun van God namens en vir die mens gebring het. Dit verduidelik dat ‘n liefdevolle Hemelse Vader, Sy liefdesskepsel, die mens so lief gehad het dat Hy Sy Seun gestuur het om die onreinheid en met wat sonde gebring het te kom uitwis sodat God en mens weer in die vrymoedigheid van onskuld verhouding kan hê.  

Die GOEIE NUUS is so aangrypend dat die behoefte ontstaan het om dit met soveel mense as moontlik te deel. Die godsdienstige mens is egter deur geslagte se oorlewering oortuig dat die mens, na die opstanding van Jesus, steeds sondaar gebly het voor God. Godsdiens is immers grootliks gebou op die sondaarskap van die mens!  

Met ‘n naweekkamp is daar geleentheid om oor 7 sessies God se droom en die volle waarheid van Golgota, sistematies in volgorde te verduidelik en uiteen te sit. Dit gee elkeen geleentheid om die vrae te vra waarvan soveel geglo het dat daar nie antwoorde voor is nie, en om geleentheid te kry om die ‘anderkant van die muntstuk’ te sien en uiteindelik ‘n ingeligte besluit te neem oor wat hy/sy glo! Die kampe daag oorlewering uit met God se Woord: “Daar is geskrywe” in die konteks van ‘n Nuwe Testament. Dit is Woordkampe! Die klem is op die Woord en die ontdekking en ontwikkeling van ‘n vrymoedige verhouding met Hom! Dit volg dat die oorgroote meerderheid van mense wat aan die Goeie Nuus blootgestel word, aanklank daarby vind en met die boodskap begin saamvloei.  

Die kampe gee geleentheid vir die uitgebreide familie buite Vaalharts om gereeld bymekaar te kom vir broederskap en bevestiging. Terselfde tyd gee dit vir elkeen die geleentheid om iemand saam te nooi en bloot te stel aan die Goeie Nuus wat elke keer weer opgesom en deurgetrek word vanuit ‘n nuwe invalshoek én met die nuwe openbaring daarin wat God intussen deur Sy Gees aan ons toevertrou het.

ons kamp sprekers

Die kampe word hoofsaaklik aangebied deur ondergenoemde sprekers, maar ons gebruik gereeld ander persone ook wat in eenheid met die boodskap is.

JAN &
HENDA BRAND

Jan en Henda is deur God gebruik om die gemeente vanuit die boodskap van God se Geregtigheid te plant, 30 jaar gelede. As herderspaar is hulle vir die afgelope 30 jaar in bediening betrokke. Jan het intussen verskeie boeke geskryf en hy en Henda bedien gereeld by seminare, kampe en geleenthede regoor Suid Afrika en in die buiteland. (Jan is ‘n Veearts van professie en boer ook deeltyds)

RIAAN & MELINDA BEZUIDENHOUT

Riaan en Melinda is produkte van die kampe en is die afgelope 15 jaar saam betrokke in die reël en organisering van kampe. Hulle tree ook as sprekers op by seminare en kampe landswyd en in die buiteland. Hulle is terselfde tyd herderspaar van ‘n soortgelyke gemeente wat onder hulle bediening ontstaan het in Heidelberg, Gauteng. Riaan is in die staalkonstruksiebedryf en boer deeltyds.

PIET &
DRIENIE JACOBS

Piet en Drienie is van Welkom waar Piet vir jare in mynbou betrokke was. Nadat Hy ‘n ontmoeting met Jesus Christus gehad het, het hy ook ‘n kamp bygewoon en ingekoop in dié Goeie Nuus. Hy en Drienie is al die afgelope 15 jaar integraal deel van die aanbieding van die boodskap op kampe. Piet se aanslag is prakties. Hy praat die manne se taal en is ‘n gesogte geleentheidspreker regoor die land en in die buiteland! 
(Piet Jacobs 13 Junie 2021 oorlede)

johan & ronel-mari pienaar

Johan het jare diens as skoolhoof en is tans lewensafrigter, spreker en motiveerder.

Ronel-marie is ook ‘n onderwyseres en ook eienaar van ‘n kwekery.

Albei het ‘n passie vir die woord en vir mense, veral kinders en is saam betrokke in gemeentebediening

vrouekamp

02 / 03 / 04 Februarie 2024

mannekamp

08 / 09 / 10 Maart 2024

parekamp

17 / 18 / 19 Mei 2024

mannekamp

26 / 27 / 28 Julie 2024

vrouekamp

23 / 24 / 25 Augustus 2024

jeugkamp

13 / 14 / 15 September 2024

parekamp

18 / 19 / 20 Oktober 2024

jeugkamp

06 / 07 / 08 Desember 2024