die goeie nuus

DIE CHRISTUS GEMEENTE IN VAALHARTS

WELKOM BY ONS GEMEENTE

Die Christus Gemeente in Vaalharts het in 1985 ontstaan uit die openbaring van die Geregtigheid van God –
die ware en volle implikasie van die offer van die Seun van God, Jesus Christus, op Golgota. Met hierdie openbaring
in hul harte het Jan en Henda Brand hulle denominasionele bande met die tradisionele kerk verbreek en in hul
sitkamer as gesin begin om die Woord te oordink en te ondersoek

MEER OOR ONS
SKAKEL IN BY ONS

KAMPE

Die Christus Gemeente in Vaalharts is die tuiste van Goeie Nuus Kampe. Die gemeente het ontstaan uit die openbaring van die Geregtigheid van God. (2 Kor 5:21: “God het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak sodat ons kon word die geregtigheid van God in Hom”)

Die oogmerke van die kampe is:

  • Om die Evangelieboodskap te verkondig uit die openbaring van die Geregtigheid van God.
  • As instrument om uit te reik na ander, om mense die geleentheid te gee om ‘n ingeligte besluit te maak t.o.v waarvan hulle aangaande God en Sy Seun, Jesus Christus oortuig is. Die fokus is op wat Jesus kom doen het en wat die ware uitkoms is van Sy lewe as offer.
  • Om die broederskap te bevestig en uit te bou.
GEMEENTE AKTIWITEITE

KONTAK ONS

- boeke -

Kamp datums

Vrouekamp — 2- 4 Februarie 2024
Mannekamp — 8-10 Maart 2024
Parekamp - 17-19 Mei 2024
Mannekamp - 26-28 Julie 2024
Vrouekamp - 23-25 Augustus 2024
Jeugkamp - 13-15 September 2024
Parekamp - 18-20 Oktober 2024
Jeugkamp - 6-8 Desember 2024
Meer oor ons kampe Registreer aanlyn

Finansiële Betrokkenheid

Bankbesonderhede :  Vaalharts Woordbediening, ABSA (Tjekrek) , Tak 632005
Reknommer 1960-860-183

Donasies