die goeie nuus

DIE CHRISTUS GEMEENTE IN VAALHARTS

die geregtigheid van god (2)

‘n Intieme liefdesverhouding met God is meer as om van God te weet en ‘kennis’ van Hom te hê – meer as net om God te dien!

Baie mense glo in God maar hulle bly in gebreke om Hom te glo as Hy sê: “Dit is volbring!” “Ek het sonde geword met jou sonde en jou vergewe, reeds tweeduisend jaar voor jy gebore is!” ‘n Ware verhouding met Hom word gekenmerk deur die opwinding en ekstase van ‘n intieme liefdesverhouding!

As die Gees wat Jesus uit die dood opgewek het in ons woon (op uitnodiging), moet ons sekerlik in gesag kan optree teen die dief wat wil steel, slag en verwoes in mense se lewens! Jesus Christus het ons met God, die Vader,versoen, met een offer, vir altyd!

Die Goeie Nuus het mense oor die jare beweeg om God ook met hul versoening te bedien en toe te tree tot ‘n oorvloedslewe van oorwinning! Dit is veel meer as ‘n toeganskaartjie hemel toe!

Die boek wil :

  • Die onbevlekte liefdeskarakter van God se Vaderhart bevestig
  • Sinvol en parkties antwoord o die vrae wat godsdiens nog altyd onbeantwoord gelaat het!
  • Die leser voorstel aan ‘n praktiese, dag tot dag, intieme liefdesverhouding met die inwonende Gees van God! – ‘n Verhouding gekenmerk deur vrymoedigheid, sonder skuld of selfs ‘n sweem van minderwaadigheid.