die goeie nuus

DIE CHRISTUS GEMEENTE IN VAALHARTS

Die Christus Gemeente in Vaalharts het in 1985 ontstaan uit die openbaring van die Geregtigheid van God – die ware en volle implikasie van die offer van die Seun van God, Jesus Christus, op Golgota. Met hierdie openbaring in hul harte het Jan en Henda Brand hulle denominasionele bande met die tradisionele kerk verbreek en in hul sitkamer as gesin begin om die Woord te oordink en te ondersoek.

Nog ‘n gesin het by die gesprek aangesluit en dit het nie lank geneem voordat die sitkamer te klein geword het vir die mense nie. Verskeie persele is gebruik om byeen te kom oor die jare en uiteindelik is 2009 ‘n stuk grond aangekoop in Jan Kempdorp waarop ‘n kompleks opgerig kon word waaruit die Gemeente kon funksioneer.

Die gebou is in Oktober 2011 in gebruik geneem. Sedertdien is ‘n kampterrein met slaapgeriewe op die perseel opgerig om besoekers vir kampe, seminare en byeenkomste te huisves. Die Gemeente bestaan soveel uit plaaslike inwoners van Vaalharts as mense wat met die Gemeente saamvloei van regoor Suid Afrika en ook in die buiteland.

Dienste word op internet uitgesaai wat mense oor afstand in staat stel om lewend in te skakel. Dit wat die Gemeente glo en leer word o.a. vervat in 4 boeke wat uit Jan se pen verskyn het nl. Die Geregtigheid van God (2002-2009) (Afrikaans); The Righteousness of God (2015) – die Engelse bygewerkte weergawe van eg. ; Goeie Nuus (2005) en Verlief vir altyd! (2005 & 2013).