die goeie nuus

DIE CHRISTUS GEMEENTE IN VAALHARTS

Nuutste Woordopnames

Filter media by:
26-03-2023
Duration: 55 mins
DAWID VS GOLIAT (J PIENAAR) Jesus het reeds die vyand en al sy bose aanslae verslaan. Ek en jy bevind ons vandag in die vallei van Lewe, in die oorwinningsposisie van die Lewende God. 1. EEN GOD. 2. VALLEI VAN DOOD OF LEWE. 3. 'N PAAR WOORDE. 4. HET JULLE DIE MAN GESIEN? 5. GOD SE EER. 6. OPSTAAN VS AFPRAAT 7. KEN,OEFEN,ONTHOU- ONDERWERP.
19-03-2023
Duration: 1 hr 2 mins
DIE TYDLYN 215: OM TE LEWE VAN ELKE WOORD WAT UIT DIE MOND VAN GOD UITGAAN. Die sleutels tot dié lewe (oorvloedig) is 1, om te verstaan wat gebeur hét teenoor wat moét nog gebeur, 2, Alles wat ons doen uít verhouding en liefde is 'wees' en wat ons doen vír verhouding is doen.
12-03-2023
Duration: 1 hr 5 mins
DIE TYDLYN 214: DIE MENS SAL LEWE VAN ELKE WOORD WAT UIT DIE MOND VAN GOD UITGAAN. OT het die mens uitgesien na die belofte. NT is die belofte vervul. Die woord het vlees geword. Dit is wanneer my verhouding met die Woord persoonlik word dat dit effek neem in my lewe.
05-03-2023
Duration: 51 mins
JOSEF 1. GOD IS AAN DIE WERK: IN ONS, VIR ONS EN DEUR ONS. 2. IN GOD IS ONS VRY. 3. STEL JOU HARTSBEGEERTES IN OP JESUS SE HARTKLOP. 4. EK KAN NIE – GOD SAL. 5. DIE KOP IN ALLE OMSTANDIGHEDE 6. GROTER PRENTJIE VAN LIEFDE EN GENADE. 7. GOD-GROOTTE DROOM.
26-02-2023
Duration: 59 mins
DIE TYDLYN 313: DIE KONINKRYK VAN DIE HEMELE - AFHANKLIKHEID TOT VERANTWOORDELIKHEID Ons ontvang die genade soos kindertjies, sonder bydrae van ons kant. In die proses van groei neem die gepaardgaande verantwoordelikheid ook toe. Bv. Die straf is eenmalig gedra op Golgota maar die mens dra steeds die verantwoordelikheid vir sy keuses.
19-02-2023
Duration: 45 mins
DIE TYDLYN 212: DIE NUWE TESTAMENT - MET DIE INSIG VAN TERUGSIG Kyk hoe die tollenaar en Fariseër se gebede verander na die opstanding.
12-02-2023
Duration: 1 hr 3 mins
DIE TYDLYN 211: DIE EVANGELIES - NUWE TESTAMENT VERVANG OU VERBOND. WET: Word tugmeester i.p.v instruksie lys, GEBED: Word liefdes- gesprek en dank vir alles wat afgehandel is i.p.v 'n te doen lys/instruksies vir God om nog te doen.
08-02-2023
Duration: 57 mins
DIE TYDLYN 210: OMDAT 'EK IS' JOU LIEFHET: IS JY GEREGVERDIG, GERED, GEROEP, GESALF EN GESTUUR OM GETUIE TE WEES. Onder die Ou Verbond het Jesus Sy salwing op Sy dissipels geplaas en hulle met die vermoë om wonders te doen bemagtig met groot risiko. Die nuwe bedeling (NT) maak gebruik van die salwing van binne. Dit loop hand aan hand met die ontwikkeling van 'n liefdes karakter.
29-01-2023
Duration: 1 hr 1 min
DIE TYDLYN 209: DIE GEREDDE SEUN. Regverdigmaking is afgehandel vir almal/elkeen. Redding is wat ek maak met my geregtigheid! Geregtigheid se doel is verhouding. Uit verhouding vloei 'n legio van byvoordele. Wanneer ons die byvoordele soek sonder verhouding is die uitspraak: Gee my! Wanneer my gesindheid verander na: Maak my! - het verhouding 'n kans om te vestig en geregtigheid bereik God se doel daarmee.
22-01-2023
Duration: 1 hr 4 mins
'N NUWE FOKUS MET 'N NUWE VERWAGTING. Jy is geroep en gekies om te skryf aan die VERHAAL VAN DIE ALMAGTIGE GOD - SKEPPER VAN HEMEL EN AARDE.