www.todayporn.info - www.pornchat.info - www.04porn.com - www.porn1.info - xbombo.com - www.free-porn.info - www.gporn.info

open bible

Woordopnames

Filter media by:
Jan Brand
28-02-2021
Duration: 56 mins 9 secs
Die prediking gaan oor verhouding. Verhouding is keuse. Keuse is verantwoordelikheid. Die uitnemender weg is liefde - die liefdespel met God se Gees nou. Dan is die toekoms verseël.
Jan Brand
21-02-2021
Duration: 56 mins
Daar is 'n verskil tussen 'n fisiese koms van Jesus en Sy verskyning in ons alledaagse lewens. Die voorreg is om nou in Sy teenwoordigheid te leef.
Jan Brand
14-02-2021
Duration: 1 hr 6 mins 4 secs
Die Evangelie vs Minderwaardigheid. Minderwaardigheid en/of die oorblyfsels daarvan is ons grootste vyand in die uitleef van ons skeppingsdoel.
Jan Brand
07-02-2021
Duration: 1 hr 4 mins 43 secs
Paulus se 2e sendingreis bring hom uiteindelik in Korinthe. Vandaar skryf hy albei sy briewe aan die Thessalonisense. Hy moedig hulle aan in hul geloofslewe en antwoord hulle vrae oor die wederkoms van Jesus.
Jan Brand
31-01-2021
Paulus se tweede sendingreis (vervolg) Die sendeling in elkeen van ons, die dryfkrag daaragter. Paulus se rede op die Areópagus in Athéne.
Powered by: truthengaged