die goeie nuus

DIE CHRISTUS GEMEENTE IN VAALHARTS

die geregtigheid van god

God het jou lief – net soos jy is!

  • Daarom begeer Hy ‘n verhouding met jou!
  • Hy het jou reeds regverdig verklaar (waardig gemaak) deur die offer van Sy Seun.
  • Hy het reeds al jou strafe n siektes gedra!
  • Sy gedagtes oor jou is seën en ‘n hoopvolle toekoms!
  • Hy het Sy engele aangeaande jou beskerming bevel gegee!

As die dan God se hart is, waarom is daar dan soveel tragedie en onreg in die wêreld?

  • Speel God hoegenaamd ‘n rol daarin? Is God dan nie liefde nie?
  • Hoe verduidelik ons dan tragedies, soos wat byvoorbeeld met Job gebeur het?
  • Hoe kan ons dan in die vloedgolf van onreg, praat van oorwinning?
  • Watter rol het ek en jy in die alles te speel?
  • Hoe word Sy goeie Woord ontsluit in my lewe?

Die geregtigheid van God is ‘n sleutel tot die begrip van God se ware liefdeskarakter, die volkomenheid van Jesus se offer vir ons op Golgota en ons regverdigmaking in Hom tot vrymoedigheid in verhouding met liefdevolle Vader wat ons deur Sy Gees bemagtig tot heerskappy op aarde soos wat Hy die in Sy oorspronklike skeppingsplan bedoel het.