www.todayporn.info - www.pornchat.info - www.04porn.com - www.porn1.info - xbombo.com - www.free-porn.info - www.gporn.info

open bible

Woordopnames

Filter media by:
Jan Brand
26-05-2019
Series: Die tydlyn
Duration: 1 hr 9 mins 27 secs
Hosea - die Here verlos speel die rol van Jehoshua (Jesus) as die man wat met 'n straatvrou in die huwelik tree, Sy naam oor haar uitroep, haar versorg en gaan terugkoop selfs nadat sy weer gaan hoereer het en in slawerny verval het. Hosea is die openbaring van God as die ewige Minnaar se liefdeshart en die emosie wat as gevolg van onbeantwoorde liefde ook in God afspeel.
Jacques van Niekerk
19-05-2019
Duration: 57 mins 16 secs
Wie is God vir jou....vir jou of teen jou....Thanos of God? In 'n wêreld waar God so baie misverteenwoordig word het die tyd aangebreek dat ons 'n keuse moet maak oor wie God vir "my" is....Die keuse/siening wat ek koester aangaande God, het 'n direkte uitwerking op my identiteit, waarde en gesag.
André Olivier
12-05-2019
Duration: 53 mins 41 secs
Ondersoek jou geloof, maak klaar met die ban van godsdienstigheid. Al is dit hoe klein, 'n ban bly 'n ban. Dit laat 'n bedekking wat jou beroof van die lewe wat daar in Christus Jesus is.
Jan Brand
05-05-2019
Series: Die tydlyn
Duration: 1 hr 4 mins 4 secs
Joel waarsku soos die ander profete teen die gevolge van sonde. Die volk kies om nie te luister nie, maar God ywer vir Sy volk en verskoon hulle. Joel kondig die koms van die dag van die Here aan - die dag waarop Hy die Leraar tot geregtigheid (Heilige Gees) stuur en die fout van Adam sou omkeer! Ons leef in die dag van blydskap!
Jan Brand
28-04-2019
Series: Die tydlyn
Duration: 1 hr 9 mins 8 secs
Sal twee met mekaar saamwandel tensy hulle eers afgespreek het? Amos sien die 'onsienlike'. Hy waarsku Israel en sy bure - die vyande wat hulle sou wegvoer in ballingskap ook oor die verwoesting wat goddeloosheid se einde is. God se uiteindelike droom bly egter onveranderd - uiteindelik wil Hy seën. Ons afspraak om met Hom saam te wandel is ons lewe en beskutting!
Powered by: truthengaged