open bible

Woordopnames

Filter media by:
André Olivier
22-01-2017
Duration: 47 mins 55 secs
'n Geskenk is iets wat ek en jy ontvang sonder dat ons presteer het en wanneer ons dit gevat het hoef ons nooit iets te doen om dit te verdien nie. 'A GIFT IS NOT A REWARD'. Jesus Christus is die grootste genadegawe die mees omvattenste geskenk wat elke mens gekry het, Geen geskenk in materie kan opweeg teenoor die LEWE VAN JESUS CHRISTUS wat ons uit genade gekry het nie. Die tragedie is dat so min die geskenk in ontvangs neem, "dit vat", so min het dit oopgemaak en begin met die groot avontuur om dit te ontdek. Hou op om by ander van die oorvloedslewe te hoor en ontdek dit self. In die intieme verhouding met God openbaar Hy aan ons die lewe.1Kor2:12 Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. God openbaar die lewe slegs aan die wat dit soek. Hierdie lewe van oorvloed en vervulling het ons gekry sonder dat ons "perform" het, noudat ons dit ontvang / gevat het hoef ons nie daarvoor te werk as teen prestasie nie. Spandeer tyd om dit te ondek en geniet dit net!
Jan Brand
15-01-2017
Series: Oortuig wees
Duration: 56 mins 19 secs
Vir God se seën (lewe) om te manifesteer is twee venote nodig - God wat gee en die mens wat deur geloof ontvang! So word die Woord vlees soos wat ons gesien het in die Skepping, die vleesgeworde Woord ( Seun) ens. Maar eers moet die vlees (denke) in ons Woord word - met Woord vervang word!
Jan Brand
08-01-2017
Series: Genade
Duration: 1 hr 9 mins 39 secs
Waarvoor gaan ons in 2017 ons tyd, lewe en energie gebruik? Primêre en sekondêre energie- ons oorwinning gaan daarvan afhang van tot watter mate ons oortuig is - mits ons oortuigbaar is!
Jan Brand
01-01-2017
Passage: Titus 2:11-14
Series: Genade
Duration: 1 hr 19 mins 52 secs
Die nuwe jaar bring nuwe geleenthede. Mens kan dit aanpak met- of sonder God. Mét God gaan afhang van my ingesteldheid - my- of Sy voorwaardes? Vergelyk Kain (eie voorwaardes) en Abel (God se voorwaardes) God se droom is seker en dit is positief! Laat Sy genade hierdie jaar 'n pad met jou loop! Genade wil jou onderrig om God te verheerlik in en met jou lewe!
Jan Brand
25-12-2016
Series: Oortuig wees
Duration: 1 hr 18 mins 19 secs
Gesag is deel van ons erfenis. DIe vyand sal ons gesag teiken om beheer oor ons en ons omstandighede te verkry. Hy doen dit deur die waarheid in ons met sy leuns te vervang. Bewaar die waarheid!
Powered by: truthengaged