open bible

Woordopnames

Filter media by:
Jan Brand
26-02-2017
Duration: 1 hr 8 mins 17 secs
Paulus waarsku die Kolossense om nie oortuig te word deur redenasies wat terugkeer na die eerste beginsels van die Woord nie. Die oue is uitgedien - dit hou nie vrymaking in nie. Ons het nodig om die nuwe te omhels om te kan oorwin!
Henda Brand
19-02-2017
Duration: 1 hr 8 mins 49 secs
Jesus eggo Sy Vader se begeerte dat ons Hom in Gees en Waarheid aanbid (Joh 4:24) Hy rus ons toe met Sy Heilige Gees wat die Woord in ons harte soos warm brood oopbreek. My keuse is om toe te laat dat Sy woord woning maak in my denke (Joh 14) Kritiek in ons harte teenoor mense, die land ens. roof ons van hierdie lewe in vryheid! Wie dans op die vloer van my denke? Die Woord en die Heilige Gees of kritiek en vleeslikheid? NET ek kan kies wie!
Jan Brand
12-02-2017
Series: Oortuig wees
Duration: 1 hr 7 mins 37 secs
Die voorsetting van die inruil proses - Om gehoorsaamheid in te ruil vir oortuiging.
Jan Brand
05-02-2017
Duration: 1 hr 14 mins 58 secs
Ware oortuiging van jou ware identiteit in Christus laat mens "wees". Sonder oortuiging val die mens terug op gehoorsaamheid - iets (die regte ding) te doen al is dit nie uit oortuiging nie.
André Olivier
29-01-2017
Duration: 56 mins 43 secs
Ons as ouers vind soveel plesier daarin om ons kinders se gesigte dop te hou wanneer hulle 'n geskenk kry en veral die joy wanneer daardie geskenk oopgemaak word en hulle sien wat daar binne in is. Die Vader se hart is dat ek en jy meer en meer tyd sal spandeer om die inhoud van die alles omvattende geskenk nl. die lewe van Christus wat vir eeue verborge was te ontdek. Minderwaardigheid is die euwel wat ons beroof van vrymoedigheid omrede dit ons stroop van die identiteit wat ons in Christus het. Minderwaardigheid haal die joy uit die Geskenk en dwing die mens om joy op baie ander plekke te soek,Mense raak by soveel goed betrokke en spandeer soveel tyd en geld om die ruimte / gemis binne in hulle te probeer opvul. Soms beleef hulle die illusie van vreugde maar is van korte duur. Dit lei tot 'n konstante gesoek 'n op en af lewe van onversadigheid en onvergenoegdheid. Dit is eers wanneer die Geskenk die ruimte binne-in die ons opvul dat ons vrede kry. Die grootste avontuur begin egter wanneer daardie geskenk oopgemaak word en dit die inhoud daarvan ons so oorweldig met heerlikheid en grootsheid en wat wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie word waarheid in jou lewe. . Die inhoud van die Geskenk is die Woord wat vlees geword het en die effek daarvan is dat jou vlees verander in woord.
Powered by: truthengaged