www.todayporn.info - www.pornchat.info - www.04porn.com - www.porn1.info - xbombo.com - www.free-porn.info - www.gporn.info

open bible

Woordopnames

Filter media by:
Jan Brand
31-01-2016
Passage: Habakkuk 2:14
Series: Visie
Ons gaan voort om die visie van gemeente te definieer. Die instrument wat God gebruik om Sy doel te bereik is die gemeente - Efes 3:10. In die gemeente ontwikkel Hy die volwasse man, getuies, leiers, gesante (predikers) en so word gemeente God se stem op aarde. God het ons bemagtig tot ver bo wat ons kan bid of dink - ons het slegs nodig om te sien soos Hy sien! Wanneer ons beskikbaar is, dan sal Suid Afika vol word van die kennis van die HEERLIKHEID VAN DIE HERE, soos die waters die aardbodem bedek (Hab 2:14).
Jan Brand
24-01-2016
Series: Visie
Ons praat steeds oor visie. Wat sien ons in die toekoms? As gemeente en individue het ons nodig om te sien soos en wat God sien. God sien nie aan wat voor oë is nie, Hy sien die hart aan. Sy oë deurloop die aarde om diegene kragtig te steun wie se harte onverdeeld op Hom gerig is (2 Kron 16:9) God weet dat Sy doel bereik kan word in elke mens wat sy/haar hart onverdeeld op God rig. God kan so iemand se visie lig om Sy visie te akkomodeer.
Jan Brand
17-01-2016
Series: Visie
Ons gaan voort om die visie van gemeente te definieer (Hab 2:14). Die instrument wat God gebruik om Sy doel te bereik is die gemeente - Efes 3:10. In die gemeente ontwikkel Hy die volwasse man, getuies, leiers, gesante (predikers) en so word gemeente God se stem op aarde. God het ons bemagtig tot ver bo wat ons kan bid of dink - ons het slegs nodig om te sien soos Hy sien!
Jan Brand
10-01-2016
Passage: Habakkuk 2:14
Series: Visie
Die visie van gemeente wees moet uiteraard ooreenstem met dit wat God sien vir die gemeente. Hab 2:14 "Die aarde sal vol wees van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem bedek." Heerlikheid verwys na God se oorspronklike bedoeling. Die eerste "aarde" is elke individu se denke en persoonlike lewe, daarna die gemeente se denkwyse as geheel en vandaar na die mense rondom ons en verder! God se bedoeling is dat almal sal kom tot die volwasse man, besig met hul dienswerk en dat die gemeentelede waarlik gestuuurdes sal wees met die getuienis van ons lewens. Dit sal van almal van ons dissipelmakers maak!
Jan Brand
03-01-2016
Passage: Habakkuk 2:14
Series: Visie
Die visie van gemeente is om saam met God te sien dat die aarde vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem bedek.(Hab 2:14) Dit begin by my. My denke is die "aarde" wat vol word met God se heerlikheid (Sy oorspronklike plan met die mens.) Die eerste "aarde" is my denke, dan my huis, my besigheid, en die gemeente. Hierdie oortuiging kom vanaf die oortuiging van vergifnis. Vergifnis gee vir ons onskuild. Saam met onskuld kom vrymoedigheid, gevolg deur die bevestiging van verhouding. Verhouidng (huwelik met Hemelse Bruidegom) bring my by intimiteit (liefdespel) waarin saadoordrag en bevrugting plaasvind. Bevrugting lei tot swangerskap en uiteindelik geboorte. Die liefdespel hoef nie tydens die swangerskap op te hou nie, geniet die liefdespel met God - dit bring wysheid, lankmoedigheid en vervulling selfs voordat die beloftes manifesteer. Dit bring uiteindelik die vervulling van die beloftes.
Powered by: truthengaged