www.todayporn.info - www.pornchat.info - www.04porn.com - www.porn1.info - xbombo.com - www.free-porn.info - www.gporn.info

open bible

Woordopnames

Filter media by:
Jan Brand
02-10-2016
Series: Wandel
Duration: 1 hr 17 mins 46 secs
Geeswandel is om die deur permanent te laat oopstaan sodat God se Gees nie meer hoef te klop om maaltyd te hou nie! Dit is ook 'n regstelling van die "default"; van hoe ek reageer in situasies. Ek het nodig om my "fabrieksinstelling"; terug te kry - die gesig van my geboorte! Daarvoor is selfondersoek nodig - soos ons dit onder andere beoefen met die tafel van die Here.
Jan Brand
25-09-2016
Series: Wandel
Duration: 51 mins 42 secs
Paulus se uitnodiging is dat ons opwaarts aanpas in ons geeslewe en om nie tevrede te wees soos so baie kinders van die Here om net ’n kaartjie hemel toe te hê nie. Om in die Gees te wandel is veel meer. Dit is om die deur oop te maak – sodat Hy nie meer hoef te klop nie – sodat die salwing van God se Gees deur my kan spoel!
André Olivier
18-09-2016
Series: Wandel
Duration: 59 mins 50 secs
Jou wandel met God ontstaan uit verhouding. Amos 3:3 Sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het? Die twee spreek eers af – julle twee is eers in verhouding voordat hulle in-pas kan kom. Jou verhouding met die Vader manifesteer in jou wandel. ‘n Verdeelde hart is ‘n hart wat flankeer met dit wat die verhouding vertroebel en wat jou sonder gesag los. Mark 3:24+25 – ‘n Koninkryk / huis wat in homself verdeeld is kan nie bly staan nie. Luk 6:49 Daardie huis is op sand gebou en toe die storm daarteen losbreek het dit dadelik geval en die instorting van daardie huis was groot. Hoe raak ek ontslae van ‘n verdeelde hart? Raak ontslae van gemengde saad, raak ontslae van verkeerde denke en voed jou met die waarheid/woord van die geloof en wees wakker vir die leuen en suggestie van die vyand – fokus op die kosbaarste verhouding met die Vader. Jou wandel is ‘n weerspieeling van jou erns met jou verhouding met die Vader. Waarom is jou wandel so belangrik? – Dit is hoe jy God eer, dis hoe jy Sy heerlikheid op aarde is. Sout, lig en die aangename geur vloei deur jou wandel – jyself word daarmee gevul in verhouding. Jy kry dit op geen ander manier nie, dis net by die Fontein van lewende water beskikbaar, al die ander bronne is vervals en dui op gedragsaanpassing.Die effek van die jou verhouding word sigbaar – Fil 1:4 Jy verkwik die harte van ander. “The bowls of the saints are refershed by you, brother.”
Leon Du Toit
11-09-2016
Duration: 1 hr 14 mins 42 secs
In die volheid van die tyd is Christus deur Vader gestuur om elke mens se leuen-geskiedenis en leuen-identiteit te kanselleer en vir elkeen die volle losprys te betaal. Jesus is Vader se openbaring van Sy kennis en waarderings-liefde van elke kosbare verlore seun en dogter. Die mens se Christus-verlossing is die openbaring van Vader se ewige skeppingsdoel vir die mens om in sy ware 'seunsskap-identiteit' - in dieselfde verhouding wat die Seun met Sy Vader het en wat Vader met Sy Seun het - konstant, hier op aarde te leef! Vader en Sy kosbare kinders geniet en waardeer mekaar en vind vervulling in mekaar.. In Christus-liefde is ons vir mekaar lief met Sy liefde en almal weet ons is Christus-dissipels! Die ewige heerlikheid van Christus, Seun-in-Vader en Vader-in-Seun, is nou ook ons heerlike eenheid en 'Ewige heerlikheid' - ons-in-Christus in die hart van Vader en Vader-in-Christus-in ons! Dan weet almal dat Vader Sy Seun as Verlosser van en vir almal gestuur het! Met die onweerstaanbare liefde-natuur van Vader in ons harte vir almal, het ons almal lief! In die liefdesdrang van Christus, die EEN SEUN, in wie ALMAL verteenwoordig is, wie die doodsvonnis vir almal betaal het, sien en waardeer ons geen mens meer volgens sy Adam identiteit of rekord nie! Aan die EEN Kruis is die skuldrekord van ALMAL uitgewis. Elkeen se Adamnatuur is gestraf en het in Christus gesterf en is begrawe. In Christus se opwekking was ons ook ingesluit en is ons saam met Hom lewend gemaak, saam opgewek en saam, terwyl ons nog op God se aarde is, sit ons in Christus in hemelse plekke aan regterhand van Vader! Die Woord/Logos het vlees geword in die baie seuns en dogters wat 'net uit God gebore is' en die 'vol van genade-en-waarheid-heerlikheid' word nou sigbaar en hoorbaar en tasbaar oor God se hele aarde en God se profetiese woord word vervul dat die 'aarde sal vol wees van die heerlikheid van die HERE en die intiem persoonlike kennis van die HERE soos water die see oordek.... Die skepping se geregverdigde verwagting word vervul omdat 'Seuns van God' in hul 'ABBA-VADER' verhouding, gelei deur Heilige Gees, Christus gestalte laat kry, en SY gebed in vervulling laat kom - "ONSE Hemelse VADER, U NAAM is Heilig, U Koninkryk het gekom, U Hemelse Wil Geskied op U Aarde... Elke oog sien, elke oor hoor en elke knie buig voor U, aan Wie behoort alle gesag in hemel en op aarde"!
Christine Pretorius
04-09-2016
Duration: 42 mins 17 secs
Mat 17:5 Terwyl hy nog spreek, oordek ‘n helderligte wolk hulle meteens en daar sê ‘n stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. Luister na Hom!
Powered by: truthengaged