www.todayporn.info - www.pornchat.info - www.04porn.com - www.porn1.info - xbombo.com - www.free-porn.info - www.gporn.info

open bible

Woordopnames

Filter media by:
Christine Pretorius
08-05-2016
Duration: 49 mins 10 secs
In die mate waarin ons met ons Vader wandel in Sy oorwinningslewe word ons lewens al meer 'n getuienis - in die eerste plek bedien ons Vader ons met Sy versoening Jesus Christus, en Hy is die getroue Getuie van ons waarde in Hom. Uit intimiteit met Hom, en in die aflegging van ons vleeslewe word Sy vrug in ons lewens 'n getuienis tot eer van Hom.
Jan Brand
01-05-2016
Duration: 52 mins 14 secs
Vraag: Waarvoor het Jesus éintlik gekom? Antwoord: Vir oorwinning (die lewe en oorvloed) wat sou vloei vanuit verhouding wat ontstaan het op grond van die vrymoedigheid wat ons deur Geregtigheid verkry het nadat Jesus eens en vir altyd vir ons sonde betaal het! Oorwinning moet dus die demonstrasie wees van liefde se heerskeppy in my lewe! Dit gaan oor meer as hemel. Hemel (ewige lewe) is om Hom te ken! Dit het reeds ons deel geword! Nou het ons die geleentheid om te oorwin volgens God se voorneme dat ons sal heers! Ooorwinning is die Gees wat die stryd wen teen die vlees!!
Jan Brand
24-04-2016
Passage: Matthew 16:26
Duration: 57 mins 37 secs
Wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen maar aan sy siel skade ly. My siel verteenwoordig my lewe. Ons praat oor 'n dinamiese verhouding met die Persoon van die Heilige Gees. Oorwinning is nie uitgestel nie - dis vir nou! Hy oortuig, openbaar, en is die oorwinning in my! Sy vrug sal uit die verhouding al hoe meer sigbaar word. Daarby waarsku Hy my teen gevaar!
Piet Jacobs
17-04-2016
Duration: 1 hr 17 mins 44 secs
Daar's baie verskillende Godsdienste, maar net een evangelie. Godsdiens = 'n Diens wat ek vir God lewer, iets wat jy vir God doen. Evangelie = Wat God vir my/jou gedoen het. Ou testamenties het ons God gedien, Nuwe testamienties wandel ons met God, dis Sy droom vir elkeen van ons! Piet deel die sewe sleutels om God se droom te leef - 1. Versoen 2. Verlos 3. Vergewe 4. Verander 5. Vernuwe 6. Vervul 7. Verlig
Jan Brand
10-04-2016
Duration: 1 hr 5 mins 59 secs
Ons het reeds gekyk na die verskil tussen "wedergeboorte" = Jesus se geboorte van bo (uit die Gees) en Geesgeboorte = ons wat God glo dat Jesus se offer ons waardig gemaak het en op grond daarvan met vrymoedigheid die Gees van God verblyfreg in ons reingemaakte liggame (tempels) gee. Omdat mense dit verkeerd verstaan, is daar baie wat Jesus "aanneem" sonder om Hom te glo! (Hulle glo wél ín Hom!) God se Gees betrek ons net as daar opregthied van hart is! So baie mense is voorgesê dat hulle kinders van God is op grond van ‘n gebed wat hulle agter iemand aan gebid het sonder dat hulle ‘n getuienis van die intrek van die Heuilige Gees het. Die wat wél die Heilige Gees ontvang het kan egter die prooi bly van die leuen dat hulle sondaars voor God is en altyd vrees, afstand en onvrymoedigheid beleef of hulle kan, soos die Galasiers, hulle weer laat mislei deur wettisisme nadat hulle die vryheid van die Gees beleef het! Paulus vergelyk hulle met Ismael teenoor Isak. In ons lewens laat ons soms areas toe waarin ons weer Ismael leef! Dit kos ons oorwinning!
Powered by: truthengaged