www.todayporn.info - www.pornchat.info - www.04porn.com - www.porn1.info - xbombo.com - www.free-porn.info - www.gporn.info

open bible

Woordopnames

Filter media by:
Jan Brand
04-12-2016
Series: Diep in kyk
Duration: 1 hr 58 mins 58 secs
Ons oorwinning lê in ons nuwe identiteit. Ons moet die geheue van die ou mens agter laat. Daarom dat ons diep moet inkyk in die volmaakte wet van die vryheid. Anker die nuwe skepping aan Jesus se opstanding en ons opstanding
Jan Brand
27-11-2016
Series: Diep in kyk
Duration: 1 hr 8 mins 4 secs
Matt 6:33....Maar soek eers... Jesus praat oor die lewe en oorvloed waarvoor Hy gekom het: Die alles sluit oa in alles wat tot die lewe en godsvrug dien (2 Per 1:3). Maar dit alles word slegs ontsluit deur gesag, (koninkryk) wat in werking tree in geregtigheid - die volkome stand van onskuld waarmee ons voor God staan op grond van die offer van Jesus in Sy sterwe en opstanding. Ons hoef nie meer te soek nie - ons het gevind wanneer ons oortuig is van dit waarvan God op grond van Sy Seun se offer aangaande ons oortuig is! Dan soek ons nie meer nie, dan leef ons die oorvloedslewe!
Jan Brand
20-11-2016
Series: Diep in kyk
Duration: 1 hr 3 mins 44 secs
Ons gaan voort met die gevolge daarvan om diep in te kyk in die volmaakte wet van die vryheid! Die vrymaking lê in die ontdekking van die nuwe identiteit in Christus.
Jan Brand
13-11-2016
Passage: James 1:25
Series: Diep in kyk
Duration: 1 hr 7 mins
Jak 1:25 ...Die woord vir gelukkig is "makarios"; wat beteken; versadig; vervulde en in balans. Balans verwys na ons wandel wat in balans kom met ons volmaaakte stand, soos wat ons oortuig word van dit wat ons sien. Jesus gebruik dieselfde woord in Sy bergpredikasie wat profeties dui op die gevolg van die ontdekking van die nuwe skepping in Christus. Dit waarna Jesus verwys in die saligsprekinge is nie iets wat ons doen nie, maar is die gevolg van wat Jesus se opstanding met ons gedoen het.
André Olivier
06-11-2016
Duration: 54 mins 4 secs
Paulus vergelyk ons verhouding met die Vader met die van ‘n atleet wat aan ‘n wedloop deelneem. Heb 12.1 Dit is krities belangrik om seker te maak dat jy wel aan die wedloop deelneem en nie dalk slegs ‘n toeskouer is nie. ‘n Toeskouer gaan nooit die ekstase / joy /heerlikheid beleef van dit wat opgesluit is in die intieme verhouding met die Vader nie. Om deel te word van die wedloop beteken om te proe en te smaak en te eet van die Lewende Brood. Joh 6: 53-54 - En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat My vlees eet en My bloed drink, het die ewige lewe. Hoe eet en drink ek die vlees van die Seun van die mens, Jer 15:16 toe U woorde gevind is, het ek hulle opgeëet, en U woord was vir my ‘n vreugde en vrolikheid vir my hart want u Naam is oor my uitgeroep, Here, God van die leërskare! (dit laat my dink aan iemand wat aan die wedloop deelneem en dit lekker vind) Pasop dat jy nie manna en Brood verwar nie – Manna se oorsprong is om die vlees te versadig dit hou nie dis vir nou nie vir ewig nie. Die vreugde van die wedloop le in die eet van die lewende Brood, dan hoor jy persoonlik by Hom, dan word jy persoonlik deur Sy Gees oortuig en dan word jou ou gedagtes deur sy Gees verplaas en opgevul met Sy lig en lewe. Dan verdwyn die laste en die sonde wat jou so maklik omring en ekstase, opwinding en lewe breek deur.
Powered by: truthengaged