www.todayporn.info - www.pornchat.info - www.04porn.com - www.porn1.info - xbombo.com - www.free-porn.info - www.gporn.info

open bible

Woordopnames

Filter media by:
Jan Brand
05-05-2019
Series: Die tydlyn
Duration: 1 hr 4 mins 4 secs
Joel waarsku soos die ander profete teen die gevolge van sonde. Die volk kies om nie te luister nie, maar God ywer vir Sy volk en verskoon hulle. Joel kondig die koms van die dag van die Here aan - die dag waarop Hy die Leraar tot geregtigheid (Heilige Gees) stuur en die fout van Adam sou omkeer! Ons leef in die dag van blydskap!
Jan Brand
28-04-2019
Series: Die tydlyn
Duration: 1 hr 9 mins 8 secs
Sal twee met mekaar saamwandel tensy hulle eers afgespreek het? Amos sien die 'onsienlike'. Hy waarsku Israel en sy bure - die vyande wat hulle sou wegvoer in ballingskap ook oor die verwoesting wat goddeloosheid se einde is. God se uiteindelike droom bly egter onveranderd - uiteindelik wil Hy seën. Ons afspraak om met Hom saam te wandel is ons lewe en beskutting!
Jan Brand
21-04-2019
Series: Die tydlyn
Duration: 1 hr 3 mins 2 secs
As ons erkenning gee aan Gemeente en aan die uitspraak van God se Gees in/aan die Gemeente is dit gepas om te let daarop wat ons hoor en hoe, met watter gesindheid ons hoor. Of ons regtig gehoor het sal weerspieël word in ons wandel (optrede). Dan manifesteer ons die profetiese (Elia) gesag. Die profete het 'n ingestelde oor gehad, dit het ook hul oë geopen om die onsienlike te sien, vergelyk Elisa by Dotan. Gesag lê juis daarin dat ons sien soos wat God sien.
Jan Brand
14-04-2019
Series: Die tydlyn
Duration: 1 hr 6 mins 47 secs
Die verskil tussen die twee modelle is groter as wat ons gedink het. Wedergeboorte - wat die mens moet doen. Geesgeboorte - wat God gedoen het.
Jan Brand
07-04-2019
Series: Die tydlyn
Duration: 1 hr 6 mins 14 secs
Die verskil tussen ou Verbond en Nuwe Testament is dat 'wees' weer vir 'doen' vevang het. Onbewustelik is gelowiges aan 'doen' gekoppel deur die begrip 'wedergeboorte'. Die misverstaan van die woord het menige (waarskynlik die meerderheid) gelowiges op 'n 'doen-pad' geplaas ipv 'n wees-pad. Geesgeboorte is die NT toetrede tot 'n lewe en oorvloed soos wat Jesus bedoel het.
Powered by: truthengaged