www.todayporn.info - www.pornchat.info - www.04porn.com - www.porn1.info - xbombo.com - www.free-porn.info - www.gporn.info

open bible

Woordopnames

Filter media by:
Leon Du Toit
11-09-2016
Duration: 1 hr 14 mins 42 secs
In die volheid van die tyd is Christus deur Vader gestuur om elke mens se leuen-geskiedenis en leuen-identiteit te kanselleer en vir elkeen die volle losprys te betaal. Jesus is Vader se openbaring van Sy kennis en waarderings-liefde van elke kosbare verlore seun en dogter. Die mens se Christus-verlossing is die openbaring van Vader se ewige skeppingsdoel vir die mens om in sy ware 'seunsskap-identiteit' - in dieselfde verhouding wat die Seun met Sy Vader het en wat Vader met Sy Seun het - konstant, hier op aarde te leef! Vader en Sy kosbare kinders geniet en waardeer mekaar en vind vervulling in mekaar.. In Christus-liefde is ons vir mekaar lief met Sy liefde en almal weet ons is Christus-dissipels! Die ewige heerlikheid van Christus, Seun-in-Vader en Vader-in-Seun, is nou ook ons heerlike eenheid en 'Ewige heerlikheid' - ons-in-Christus in die hart van Vader en Vader-in-Christus-in ons! Dan weet almal dat Vader Sy Seun as Verlosser van en vir almal gestuur het! Met die onweerstaanbare liefde-natuur van Vader in ons harte vir almal, het ons almal lief! In die liefdesdrang van Christus, die EEN SEUN, in wie ALMAL verteenwoordig is, wie die doodsvonnis vir almal betaal het, sien en waardeer ons geen mens meer volgens sy Adam identiteit of rekord nie! Aan die EEN Kruis is die skuldrekord van ALMAL uitgewis. Elkeen se Adamnatuur is gestraf en het in Christus gesterf en is begrawe. In Christus se opwekking was ons ook ingesluit en is ons saam met Hom lewend gemaak, saam opgewek en saam, terwyl ons nog op God se aarde is, sit ons in Christus in hemelse plekke aan regterhand van Vader! Die Woord/Logos het vlees geword in die baie seuns en dogters wat 'net uit God gebore is' en die 'vol van genade-en-waarheid-heerlikheid' word nou sigbaar en hoorbaar en tasbaar oor God se hele aarde en God se profetiese woord word vervul dat die 'aarde sal vol wees van die heerlikheid van die HERE en die intiem persoonlike kennis van die HERE soos water die see oordek.... Die skepping se geregverdigde verwagting word vervul omdat 'Seuns van God' in hul 'ABBA-VADER' verhouding, gelei deur Heilige Gees, Christus gestalte laat kry, en SY gebed in vervulling laat kom - "ONSE Hemelse VADER, U NAAM is Heilig, U Koninkryk het gekom, U Hemelse Wil Geskied op U Aarde... Elke oog sien, elke oor hoor en elke knie buig voor U, aan Wie behoort alle gesag in hemel en op aarde"!
Christine Pretorius
04-09-2016
Duration: 42 mins 17 secs
Mat 17:5 Terwyl hy nog spreek, oordek ‘n helderligte wolk hulle meteens en daar sê ‘n stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. Luister na Hom!
André Olivier
28-08-2016
Series: Wandel
Duration: 52 mins 42 secs
Die mens is ontwerp om met God in pas te wandel. God het die mensdom reg verklaar. Naby jou is die Woord in jou hart en in jou mond. Hy waarborg ons Sy nabyheid. Ver bo wat ons kan bid of dink, kry eers gestalte as ons toetree tot die wandel. Ons moet dus opstaan en uit die gemaksone beweeg. Beweeg - wandel voor Sy aangesig - Lig dan verdwyn ons eie glans en verkry ons Sy glans - dan is ons in pas - dan kan die wêreld die werk van geloof sien. Dan kom Liefde in aksie - "effortless". Ons fokus is dus nie op ons dade of optrede nie maar om in Sy teenwoordigheid te bly . 'n Gebrek aan teenwoordigheid lei na gebrekkige wandel wat ons ligdraers sonder olie in ons lampe maak.
André Olivier
21-08-2016
Series: Wandel
Duration: 46 mins 35 secs
God se hart is dat die mens in pas met Hom sal wandel. Daarom het Hy alle afstand oorbrug, uit gekanselleer. Hy het ons liggame gereinig, geheilig sonder vlek of rimpel gewas sodat ons reg is vir Sy Woord. Deur Sy Gees is Sy Woord nou in my hart en in my mond. Hy nooi die mens nou uit om in pas te kom. Om in pas te wees beteken om 'n spieëlbeeld te wees. Jy kan die twee nie van mekaar onderskei nie. Die uitdaging vir ons is, om onsself ons denke ons siel te heilig, af te sonder vir Sy Gees sodat my hart en God se Gees in harmonie kan wees, dan is ons in pas met Hom.
Jan Brand
14-08-2016
Duration: 54 mins 55 secs
God het Sy gedagtes verklank, dit Woord gemaak wat vlees geword het! Netso word al God se beloftes in ons werklikheid: Geloof kom deur die gehoor - soos wat klank Kind geword het in Maria - so moet klank fisiese realiteit word in ons lewens om die beloftes te realiseer.
Powered by: truthengaged