www.todayporn.info - www.pornchat.info - www.04porn.com - www.porn1.info - xbombo.com - www.free-porn.info - www.gporn.info

open bible

Woordopnames

Filter media by:
Jan Brand
16-10-2016
Duration: 1 hr 9 mins 12 secs
Lewe en oorvloed is vir baie die stryd om suksesvol te wees. Baie het besef dat die geregtigheid van God voorsiening, beskerming en genesing insluit. Mens is dus maklik daarop ingestel om hierdie beloftes te verkry en dit dan te beskou as die oorvloedslewe. Daar is egter veel meer inbe-grepe in 'n lewe en oorvloed - Die prioriteit skuif van die mens en sy behoeftes (ambisies?) na God se hart en Sy droom!
Anton Swanepoel
09-10-2016
Duration: 1 hr 39 mins 46 secs
Drink jy melk of eet jy steak? Kan jy op jou eie geestelike voete staan, of is jou dieet nog steeds melk instede van steak ? Is jy aktief in jou geestelike grondgebied of moet ander mense die water vir jou roer voordat jy by God kan hoor. Die verantwoordelikheid om voorentoe te beweeg en konstant te groei in jou geestelike lewe is jou eie verantwoordelikheid. Is jy ‘n lamp of ‘n springkaan in die grondgebiede waar God jou geplaas het. Gary Oliver sê in sy een liedjie: We are here to take over - Not here to take sides – We here to take over – No room for compromise. – Taken authority – Taken over – Kingdom authority – It’s a whole new way of living – A whole new way of life - Walking is the spirit -Walking in the light….. Neem ons outoriteit daar waar ons is, of moet ons nog kies aan watter kant van die draad ons staan. Ons is daar om oor te neem as gevolg van ons Goddelike outoriteit en nie te “Compromise nie” Hoor ons al self by God of is dit gemakliker om Sondae te sit en “idle” terwys iemand anders by moet hoor en oordrae aan ander. Mother Terasa het gesê “Do good. Give the world the best you have and it may never be enough. Give your best anyway.” As jy jou wandel inpas met jou stand kry hoef jy nie meer jou gedrag te modifiseer by ander nie. Dit sal vanself in plek val en dan raak jou geestelike geur vir ander so, dat dit hul na jou toe aantrek. Jy raak die lamp wat nie onder ‘n maat emmer geplaas is nie.
Jan Brand
02-10-2016
Series: Wandel
Duration: 1 hr 17 mins 46 secs
Geeswandel is om die deur permanent te laat oopstaan sodat God se Gees nie meer hoef te klop om maaltyd te hou nie! Dit is ook 'n regstelling van die "default"; van hoe ek reageer in situasies. Ek het nodig om my "fabrieksinstelling"; terug te kry - die gesig van my geboorte! Daarvoor is selfondersoek nodig - soos ons dit onder andere beoefen met die tafel van die Here.
Jan Brand
25-09-2016
Series: Wandel
Duration: 51 mins 42 secs
Paulus se uitnodiging is dat ons opwaarts aanpas in ons geeslewe en om nie tevrede te wees soos so baie kinders van die Here om net ’n kaartjie hemel toe te hê nie. Om in die Gees te wandel is veel meer. Dit is om die deur oop te maak – sodat Hy nie meer hoef te klop nie – sodat die salwing van God se Gees deur my kan spoel!
André Olivier
18-09-2016
Series: Wandel
Duration: 59 mins 50 secs
Jou wandel met God ontstaan uit verhouding. Amos 3:3 Sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het? Die twee spreek eers af – julle twee is eers in verhouding voordat hulle in-pas kan kom. Jou verhouding met die Vader manifesteer in jou wandel. ‘n Verdeelde hart is ‘n hart wat flankeer met dit wat die verhouding vertroebel en wat jou sonder gesag los. Mark 3:24+25 – ‘n Koninkryk / huis wat in homself verdeeld is kan nie bly staan nie. Luk 6:49 Daardie huis is op sand gebou en toe die storm daarteen losbreek het dit dadelik geval en die instorting van daardie huis was groot. Hoe raak ek ontslae van ‘n verdeelde hart? Raak ontslae van gemengde saad, raak ontslae van verkeerde denke en voed jou met die waarheid/woord van die geloof en wees wakker vir die leuen en suggestie van die vyand – fokus op die kosbaarste verhouding met die Vader. Jou wandel is ‘n weerspieeling van jou erns met jou verhouding met die Vader. Waarom is jou wandel so belangrik? – Dit is hoe jy God eer, dis hoe jy Sy heerlikheid op aarde is. Sout, lig en die aangename geur vloei deur jou wandel – jyself word daarmee gevul in verhouding. Jy kry dit op geen ander manier nie, dis net by die Fontein van lewende water beskikbaar, al die ander bronne is vervals en dui op gedragsaanpassing.Die effek van die jou verhouding word sigbaar – Fil 1:4 Jy verkwik die harte van ander. “The bowls of the saints are refershed by you, brother.”
Powered by: truthengaged