www.todayporn.info - www.pornchat.info - www.04porn.com - www.porn1.info - xbombo.com - www.free-porn.info - www.gporn.info

open bible

Woordopnames

Filter media by:
Henda Brand
19-02-2017
Duration: 1 hr 8 mins 49 secs
Jesus eggo Sy Vader se begeerte dat ons Hom in Gees en Waarheid aanbid (Joh 4:24) Hy rus ons toe met Sy Heilige Gees wat die Woord in ons harte soos warm brood oopbreek. My keuse is om toe te laat dat Sy woord woning maak in my denke (Joh 14) Kritiek in ons harte teenoor mense, die land ens. roof ons van hierdie lewe in vryheid! Wie dans op die vloer van my denke? Die Woord en die Heilige Gees of kritiek en vleeslikheid? NET ek kan kies wie!
Jan Brand
12-02-2017
Series: Oortuig wees
Duration: 1 hr 7 mins 37 secs
Die voorsetting van die inruil proses - Om gehoorsaamheid in te ruil vir oortuiging.
Jan Brand
05-02-2017
Duration: 1 hr 14 mins 58 secs
Ware oortuiging van jou ware identiteit in Christus laat mens "wees". Sonder oortuiging val die mens terug op gehoorsaamheid - iets (die regte ding) te doen al is dit nie uit oortuiging nie.
André Olivier
29-01-2017
Duration: 56 mins 43 secs
Ons as ouers vind soveel plesier daarin om ons kinders se gesigte dop te hou wanneer hulle 'n geskenk kry en veral die joy wanneer daardie geskenk oopgemaak word en hulle sien wat daar binne in is. Die Vader se hart is dat ek en jy meer en meer tyd sal spandeer om die inhoud van die alles omvattende geskenk nl. die lewe van Christus wat vir eeue verborge was te ontdek. Minderwaardigheid is die euwel wat ons beroof van vrymoedigheid omrede dit ons stroop van die identiteit wat ons in Christus het. Minderwaardigheid haal die joy uit die Geskenk en dwing die mens om joy op baie ander plekke te soek,Mense raak by soveel goed betrokke en spandeer soveel tyd en geld om die ruimte / gemis binne in hulle te probeer opvul. Soms beleef hulle die illusie van vreugde maar is van korte duur. Dit lei tot 'n konstante gesoek 'n op en af lewe van onversadigheid en onvergenoegdheid. Dit is eers wanneer die Geskenk die ruimte binne-in die ons opvul dat ons vrede kry. Die grootste avontuur begin egter wanneer daardie geskenk oopgemaak word en dit die inhoud daarvan ons so oorweldig met heerlikheid en grootsheid en wat wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie word waarheid in jou lewe. . Die inhoud van die Geskenk is die Woord wat vlees geword het en die effek daarvan is dat jou vlees verander in woord.
André Olivier
22-01-2017
Duration: 47 mins 55 secs
'n Geskenk is iets wat ek en jy ontvang sonder dat ons presteer het en wanneer ons dit gevat het hoef ons nooit iets te doen om dit te verdien nie. 'A GIFT IS NOT A REWARD'. Jesus Christus is die grootste genadegawe die mees omvattenste geskenk wat elke mens gekry het, Geen geskenk in materie kan opweeg teenoor die LEWE VAN JESUS CHRISTUS wat ons uit genade gekry het nie. Die tragedie is dat so min die geskenk in ontvangs neem, "dit vat", so min het dit oopgemaak en begin met die groot avontuur om dit te ontdek. Hou op om by ander van die oorvloedslewe te hoor en ontdek dit self. In die intieme verhouding met God openbaar Hy aan ons die lewe.1Kor2:12 Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. God openbaar die lewe slegs aan die wat dit soek. Hierdie lewe van oorvloed en vervulling het ons gekry sonder dat ons "perform" het, noudat ons dit ontvang / gevat het hoef ons nie daarvoor te werk as teen prestasie nie. Spandeer tyd om dit te ondek en geniet dit net!
Powered by: truthengaged