www.todayporn.info - www.pornchat.info - www.04porn.com - www.porn1.info - xbombo.com - www.free-porn.info - www.gporn.info

open bible

Woordopnames

Filter media by:
Jan Brand
06-09-2020
Series: Die tydlyn
Duration: 1 hr 3 mins 11 secs
Die profesie van Joël gaan in vervulling soos die feeste van Israel een na die ander in en deur Jesus vervul word!
Jan Brand
30-08-2020
Duration: 56 mins 59 secs
JESUS SE BEDIENING NA SY OPSTANDING Ons kyk na die parousia (aangesig tot aangesig) momente van mense (ons) aan wie Hy verskyn het na Sy opstanding.
Jan Brand
23-08-2020
Duration: 54 mins 43 secs
Die opstanding: Paulus vat die hoofmoment van die opstanding vas in een Skrif: Rom 4:25. Sy opstanding het gevolg op ons regverdigmaking! God kon Hom eers uit die dode opwek toe die volle prys vir ons regverdigmaking betaal is. Sy opstanding is dus die kwitansie of bewys van ons stand van geregtigheid voor God.
Jan Brand
16-08-2020
Duration: 1 hr 6 mins 35 secs
Die gebeure rondom Golgota was die waterskeiding in die mens se bestaan. Jesus se dood en opstanding kry eers werklik waarde wanneer ons oortuig is van wat Hy kom doen het met ons en vir ons.
Jan Brand
09-08-2020
Duration: 1 hr 3 mins 54 secs
Die Naam is soos entstof wat ons beskerm teen aanslae van buite. Die weerstand dra ons binne onsself sodat ons nie onverhoeds betrap kan word deur die aanslag van die vyand nie.
Powered by: truthengaged