open bible

Woordopnames

Latest sermons by
28-05-2017
Duration: 59 mins 23 secs
Jesus sê alle dinge is moontlik vir die wat kan glo. Om te glo is om oortuig te wees. Geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die Woord. Gebrekkige oortuiging - die rede waarom beloftes onvervuld bly - wys na gebrekkige blootstelling aan Woord - intimiteit. Ons verruil maklik die son van geregtigheid vir die "son" van materiële voorspoed.
21-05-2017
Duration: 51 mins 59 secs
Om jou ware identiteit in Christus te leef is die lewe in oorvloed wat Jesus beloof het! Soos wat ons uit oortuiging leef wys God ons die groter prentjie - betrek Hy ons by Sy gedagtes wat hoër is as ons s'n.
14-05-2017
Duration: 1 hr 11 mins 6 secs
Ons gesag word/is gevestig in die Geeswêreld. Gesag vloei deur liefde wat beslag kry in waardigheid. Jesus se gesag oor duisternis was volmaak in Sy opstanding – toe die wêreld deur Sy offer geregverdig is. Daarna kon Hy sê: aan my is gegee alle mag....(Mat 28:18) Die aarde komponent van daardie gesag dra Hy aan die mens (die gelowiges) oor. Ons gesag oor die vyand is absoluut (In My Naam sal julle die duiwels uitdrywe) Ons het egter nie gesag oor mense nie. Om mense na die vlees te sien, dus te beskuldig en vergelding te soek nadat God vergewe het, sou teenproduktief wees! Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie – maar....(Efes 6:12).
30-04-2017
Duration: 1 hr 3 mins 21 secs
Bekering = metanoia=om soos (saam met) God te dink. In skrille kontras daarmee staan 'repent' (Engels) vanaf die foutiewe vertaling van metanoia (Grieks) na 'pennance' (Latyn) deur die Katolieke ongeveer 300 - 400 NC. Die ware bekering - om een te word met God se gedagtes oor die mens. Die mens is vergewe, regverdig, waardig en nie meer in 'n geveg teen sonde nie, want hy bedink wat God bedink. My lewe is 'n uitvloeisel van wie ek is! Die valse bekering - (repentance) - is om sondaar te bly, nog vergifnis te soek asof God nog moet vergewe. Die lewe is 'n ewige stryd met sonde a.g.v my sondebewustheid. Selfs my goeie dade is werke - al lyk dit soos vrugte.
23-04-2017
Duration: 58 mins 2 secs
Ons land het geskiedenis gemaak – meer as ’n miljoen mense wat saamtrek om in die openbaaraan God erkenning te gee! Wat is ons bydrae – ag ons dit te gering en gee daarom op sonder om iets te doen? Soos Joh. 6 se seuntjie met die 5 brode en 2 vissies! God maak wat ons het méér - ons voorsiening; ons gebed; ons vergifnis; ons materiële bydrae. Ons besetting(Geestelik) van die land soos die infantrie troepe in oorlog die verowerde grondgebied beset – het God óns AMEN nodig om Sy Woord te vestig!
Powered by: truthengaged