open bible

Woordopnames

Latest sermons by
01-04-2018
Duration: 1 hr 11 mins 31 secs
Daar is drie weergawes van Paasfees: Die populêre weergawe wat dateer uit die antieke Babiloniese ryk en beslag gekry het in meer moderne tye deur die tot standkoming van die Roomse Kerk 300-400NC. Die fees gaan eintlik oor Astarte en vrugbaarheid - vandaar die hase en eiers. Dan is daar die Joodse Pasga wat as een van sewe feeste gevier is as profetiese beeld in afwagting van die vrou se Saad wat sou kom. Die datum is 'n vaste dag in die jaar en word nie rongeskuif soos die eerste om saam te val met die maan nie. Die fees wat ons vier is getuienis van die Saad/Seun wat gekom het, wat die volmaakte plaas-vervagende offer was en eers opgewek is toe die mensdom se skuld voor God finaal uitgewis is! Sy opstanding - die kwitansie van ons regverdigmaking!
25-03-2018
Duration: 1 hr 8 mins 7 secs
Verhouding, en daaruit geloof bring ons by die plek waar babas is t.o.v die koninkryk: in onskuld; in vrymoedigheid en sonder vrees! https://youtu.be/GzWaLZDVUmM
11-03-2018
Duration: 1 hr 4 mins 8 secs
Vrede Nuwe Testament is meer as net God se seen en alles wat daarmee saamgegaan het in die Ou Testament. Die woord vir vrede is "eirene" wat beteken: om te verbind of by mekaar te voeg! Ons is geroep tot vrede- tot gemeenskap met Sy Seun! 1 Kor 1:9. Die vyand kompeteer met God se Gees vir ons. Die gesag wat God in ons guns laat werk wil die vyand teen ons gebruik! Waarvoor en deur wie laat ons, ons gebruik? Deur te beskuldig waar God reeds vergewe het word ek 'n werktuig van ongeregtigheid. Ek kan egter myself in diens stel van geregtigheid!
04-03-2018
Duration: 57 mins 57 secs
Saad gaan deur 'n groeiproses: van ontkieming tot die oes.
25-02-2018
Duration: 1 hr 0 mins 54 secs
God se goeie droom vir ons lewens is seker. In praktyk manifesteer dit egter nie altyd so nie! Ons het oortuiging (geloof) nodig om die beloftes te realiseer in ons lewens. Die NT gesag lê in die vryheid van keuse - daarvoor is tyd nodig - ook vir die wat met ons saamleef. Wat doen ons intussen - tussen die aanvaarding van die belofte en die uiteindelike manifestering daarvan in ons lewens!
Powered by: truthengaged