www.todayporn.info - www.pornchat.info - www.04porn.com - www.porn1.info - xbombo.com - www.free-porn.info - www.gporn.info

open bible

Woordopnames

Latest sermons by
10-07-2016
Series: Wandel
Duration: 1 hr 12 mins 27 secs
Ons is erfgename van die oorwinningslewe - maar leef ons dit? Baie gelowiges het 'n verbond met die dood (vormloosheid, 'n substandaard lewe) i.p.v 'n verbond met God rakende my verhouding en wandel met Hom.
03-07-2016
Series: Wandel
Duration: 1 hr 1 mins 5 secs
Jesus het met die Vader 'n verbond gemaak oor ons, Sy bruid. Die resultaat was dat ons geregverdig is voor God - eens en vir altyd. Wat ons volmaakte stand voor God betref - dis afgehandel en onveranderlik! Wat ons wandel met God betref is dit 'n ander saak - hier het ons 'n keuse - dit is hier waar God met ons in 'n verbond wil tree. Sy kant van die ooreenkoms is gewaarborg - Hy het by Homself gesweer - om wakker te wees oor Sy Woord (beloftes). Net soos destyds met Abraham het ons egter nodig om Sy verbond te hou - ons kant van die ooreenkoms na te kom om die beloftes in besit te kan neem!
26-06-2016
Series: Wandel
Duration: 1 hr 12 mins 1 sec
God se tugtiging (onderwysing) verander nie ons stand voor God nie. Dit is eenmalig vasgelê deur die offer van Jesus. Tugtiging gebruik ons stand om ons wandel daarmee op te lyn. Dit is in die wandel dat gesag finaal bevestig word. Om tugteloos (sonder die konstante inspraak van die Woord) te wees sou my kon stroop van gesag omdat my wandel en stand nie ooreen kom nie.
19-06-2016
Series: Wandel
Duration: 1 hr 8 mins 59 secs
Ons kyk steeds na ons wandel wat noodwendig volg as ons die stand regtig verstaan. Daar is 'n verskil tussen kennis en geloof! Sommige mense hoor die goeie nuus van God se geregtigheid as kennis - sal selfs ander daarvan probeer oortuig - die "kennis" hoewel nodig, is egter nie geloof nie. Geloof is wanneer die Gees die kennis vir my openbaring maak. Jakobus sê "geloof" wat nie korresponderende aksie, "werke" produseer nie, het geen waarde nie!
12-06-2016
Series: Wandel
Duration: 1 hr 15 mins 54 secs
Sonde (ha+meros) = verlies aan vorm – die vorm van gesag waarin God die mens aangestel het. Jesus het sonde geword sodat ons kon word Geregtigheid van God in Hom. (2Kor 5:21) Geregtigheid gee ons ‘n stand om in vrymoedigheid weer met Hom te wandel! Geregtigheid (stand) + wandel = gesag!(alle mense is regverdig gestel in Jesus Christus, (Rom 5:18) maar nie almal het gesag nie. Gesag kom uit die wandel in geregtigheid! Volhoubare wandel ontwikkel uit die ontdekking van ons nuwe ID. Dit is die klem van ons prediking! Dit laat die mens toe om te kies en volgens die keuse op te tree! Geen dreigemente of straf! Dit is die bediening van die Nuwe Testament Of: Mens sou kon terugkeer onder die Wet met vrees vir straf en vinnig die dissipline herstel/vestig! Dit is Ou Verbond prediking. Maar laat NT prediking die gemeente dan tugteloos?Teregwysing en onderrig (tugtiging) is essensieël deel van NT prediking!
Powered by: truthengaged