open bible

Woordopnames

Latest sermons by
15-04-2018
Series: Die tydlyn
Duration: 1 hr 45 mins 29 secs
Jan het so mooi gepraat. Dit was 'n mondvol. Te veel vir eenkeer se luister. Hy doen die tydlyn intensief, gaan nog 'n paar Sondae daarmee aan. Hy sê iets wat ons nooit besef het nie. Daar was 'n Henog en Abram en Dawid en Noag en eintlik min mense in 4000 jaar voor Jesus wat uitgestaan het. God het hulle nie uitverkies om op te staan nie, maar Sy oë het die hele tyd die aarde deurloop om 'n man te soek wie se hart onverdeeld op Hom gerig is. En Saulus en Job het Hom ook liefgehad, nie Sy hart geken nie en daarom het Hy aan hulle verskyn en sy hart geopenbaar aan hulle en hulle was nooit weer dieselfde nie. Wow. Hoe groot is Sy liefde. Al wat hy vra is 'n sagte hart
08-04-2018
Passage: John 10:10
Duration: 56 mins 39 secs
Die lewe en oorvloed (Joh 10:10) - lê veel dieper as net voorsiening, beskerming en genesing! https://youtu.be/CHIG5GTAs00
01-04-2018
Duration: 1 hr 11 mins 31 secs
Daar is drie weergawes van Paasfees: Die populêre weergawe wat dateer uit die antieke Babiloniese ryk en beslag gekry het in meer moderne tye deur die tot standkoming van die Roomse Kerk 300-400NC. Die fees gaan eintlik oor Astarte en vrugbaarheid - vandaar die hase en eiers. Dan is daar die Joodse Pasga wat as een van sewe feeste gevier is as profetiese beeld in afwagting van die vrou se Saad wat sou kom. Die datum is 'n vaste dag in die jaar en word nie rongeskuif soos die eerste om saam te val met die maan nie. Die fees wat ons vier is getuienis van die Saad/Seun wat gekom het, wat die volmaakte plaas-vervagende offer was en eers opgewek is toe die mensdom se skuld voor God finaal uitgewis is! Sy opstanding - die kwitansie van ons regverdigmaking!
25-03-2018
Duration: 1 hr 8 mins 7 secs
Verhouding, en daaruit geloof bring ons by die plek waar babas is t.o.v die koninkryk: in onskuld; in vrymoedigheid en sonder vrees! https://youtu.be/GzWaLZDVUmM
11-03-2018
Duration: 1 hr 4 mins 8 secs
Vrede Nuwe Testament is meer as net God se seen en alles wat daarmee saamgegaan het in die Ou Testament. Die woord vir vrede is "eirene" wat beteken: om te verbind of by mekaar te voeg! Ons is geroep tot vrede- tot gemeenskap met Sy Seun! 1 Kor 1:9. Die vyand kompeteer met God se Gees vir ons. Die gesag wat God in ons guns laat werk wil die vyand teen ons gebruik! Waarvoor en deur wie laat ons, ons gebruik? Deur te beskuldig waar God reeds vergewe het word ek 'n werktuig van ongeregtigheid. Ek kan egter myself in diens stel van geregtigheid!
Powered by: truthengaged