open bible

Woordopnames

Latest sermons by
18-02-2018
Duration: 53 mins 13 secs
Die volheid van die seën waarmee God die mensdom geseën het, is in Sy Seun Jesus Christus deurdat Hy deur een offer ons geheilig het en ons sonder gebrek in liefde voor Hom kan wees.
12-11-2017
Duration: 48 mins 34 secs
Liefdesbriewe tussen twee verliefdes waar verliefdheid die dryfveer is. Ons gedagtes is gevul met ons maat, ons bedink mekaar die heeldag, ons droom oor en van mekaar. Wanneer ons praat ontbloot ons onsself sonder inhibisies. Ons bou ons maat en bevestig sy/haar waarde. Die taal wat ons praat is 'n ander taal in ander Afrikaans - liefdestaal. Die vrug van die taal is vreugde en vrede. Hoekom droog die liefdestaal op met die jare? Ons laat toe dat ander gedagtes inskuif ...gedagtes van werk, geld, worries, politiek. Dit verander ons taal van liefdestaal na prestasietaal, minderwaardigheid is die dryfveer agter prestasietaal. God skep die mens en Hy dupliseer Sy gedagtes, Sy liefdestaal, Sy liefdesbrief binne in die mens. Hy blaas Sy Gees in die mens sodat die mens die liefdestaal /brief kan verstaan. In Adam verloor die mens sy vermoë om God se liefdestaal te verstaan. Adam kon nie meer "relate" met die woorde wat in die brief was nie. Dit was asof die brief vir iemand anders bedoel was. Jesus kom - God se liefdesbrief word vlees. Hy demonstreer wat nog altyd in ons geskryf was. Hy herstel die verhouding want liefdesbriewe is slegs relevant in 'n liefdesverhouding. God se Gees kom woon weer in en ontsyfer vir ons die brief wat nog heeltyd binne ons was. Die brief is in ons hart en in ons verstand geskrywe. God se Gees is in ons hart. Tyd, verhouding en maaltyd saam met Vader ontsyfer die brief in my verstand sodat ek verstaan. Pasop vir die wet, want dit aktiveer minderwaardigheid... prestasietaal wat liefdestaal kanselleer. Die skepping wag met reikhalsende verlange op die liefdesbrief. Rom 8:19. Liefdesbriewe is persoonlik, soos wat verhouding vorder, so ontwikkel die liefdespel en die vlak van kommunikasie. Gee tyd, ruimte en besit aan God se Gees sodat die brief in jou verstand geskrywe word, dit is reeds in jou hart
03-09-2017
Duration: 49 mins 39 secs
Wie is ek? en wat maak ek hier? Twee vrae waarmee jy jouself een of ander tyd behoort te konfronteer. Die doel hiermee is nie om ou koeie uit te grawe nie maar om toe te laat dat God deur Sy Gees jouself persoonlik sal wys wie jy is en wat jy hier maak. Konfrontasie gebeur net wanneer jy jouself beskikbaar stel en vir die feesmaal opdaag. Face tot face om die tafel sit en jou hart met Vader deel. Hy is besonder goed om te luister en Sy terugvoering oortref elke verwagting wat die mens ooit oor homself sou koester. Wie is ek? - Kind van God. Nie omrede ek Hom as Vader aangeneem het nie, maar omdat Hy my reeds van die begin af as kind in Sy Seun ingereken het. Wat maak ek hier? - Ek is 'n demonstrasie van Sy Heerlikheid en die ewige lewe 'n brief wat deur almal gelees word.
29-01-2017
Duration: 56 mins 43 secs
Ons as ouers vind soveel plesier daarin om ons kinders se gesigte dop te hou wanneer hulle 'n geskenk kry en veral die joy wanneer daardie geskenk oopgemaak word en hulle sien wat daar binne in is. Die Vader se hart is dat ek en jy meer en meer tyd sal spandeer om die inhoud van die alles omvattende geskenk nl. die lewe van Christus wat vir eeue verborge was te ontdek. Minderwaardigheid is die euwel wat ons beroof van vrymoedigheid omrede dit ons stroop van die identiteit wat ons in Christus het. Minderwaardigheid haal die joy uit die Geskenk en dwing die mens om joy op baie ander plekke te soek,Mense raak by soveel goed betrokke en spandeer soveel tyd en geld om die ruimte / gemis binne in hulle te probeer opvul. Soms beleef hulle die illusie van vreugde maar is van korte duur. Dit lei tot 'n konstante gesoek 'n op en af lewe van onversadigheid en onvergenoegdheid. Dit is eers wanneer die Geskenk die ruimte binne-in die ons opvul dat ons vrede kry. Die grootste avontuur begin egter wanneer daardie geskenk oopgemaak word en dit die inhoud daarvan ons so oorweldig met heerlikheid en grootsheid en wat wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie word waarheid in jou lewe. . Die inhoud van die Geskenk is die Woord wat vlees geword het en die effek daarvan is dat jou vlees verander in woord.
22-01-2017
Duration: 47 mins 55 secs
'n Geskenk is iets wat ek en jy ontvang sonder dat ons presteer het en wanneer ons dit gevat het hoef ons nooit iets te doen om dit te verdien nie. 'A GIFT IS NOT A REWARD'. Jesus Christus is die grootste genadegawe die mees omvattenste geskenk wat elke mens gekry het, Geen geskenk in materie kan opweeg teenoor die LEWE VAN JESUS CHRISTUS wat ons uit genade gekry het nie. Die tragedie is dat so min die geskenk in ontvangs neem, "dit vat", so min het dit oopgemaak en begin met die groot avontuur om dit te ontdek. Hou op om by ander van die oorvloedslewe te hoor en ontdek dit self. In die intieme verhouding met God openbaar Hy aan ons die lewe.1Kor2:12 Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. God openbaar die lewe slegs aan die wat dit soek. Hierdie lewe van oorvloed en vervulling het ons gekry sonder dat ons "perform" het, noudat ons dit ontvang / gevat het hoef ons nie daarvoor te werk as teen prestasie nie. Spandeer tyd om dit te ondek en geniet dit net!
Powered by: truthengaged