www.todayporn.info - www.pornchat.info - www.04porn.com - www.porn1.info - xbombo.com - www.free-porn.info - www.gporn.info

open bible

Woordopnames

Diep in kyk Audio:download

Diep in kyk

Nov 2016 - Nov 2018
Sermons in this series
18-11-2018
Series: Diep in kyk
Duration: 52 mins 42 secs
Die lewe anderkant die Jordaan is die onsigbare, die Geeslewe, die lewe in oorvloed wat God aan Abraham beloof het en wat in Jesus vir elke mens 'n werklikheid geword het. Dit bly egter die mens se keuse om hierdie erfenis in besit te neem. Soos wat God aan Josua beloof het, elke plek wat julle voetsool op sal trap dit gee ek aan julle. Hierdie onsigbare land-lewe moet eers sigbaar word, voordat ons dit kan vat. Die geloof van God en nie my geloof wat gebaseer is op menslike wysheid en oorredende woorde nie ( 1 Kor 2: 4-5) Maak die onsigbare - sigbaar. God se geloof - oortuig my van my Geregtigheid in Sy Seun en gaan ek nou met Vrymoedigheid deur die voorhangsel tot by God waar ek saam met Hom maaltyd hou. Hier verdwyn die sigbare aardse/tydelike en raak dit irrelevant. Die Geeslewe /onsigbare raak nou sigbaar en kan ek dit vat. God se Heerlikheid. Die verborgenheid - my vrygekoopte onskuld word nou sigbaar Dit word sigbaar deur in te kyk in die Woord/liefdesbrief van God aan die mens - totdat ek myself in Jesus sien en Jesus in my.
04-12-2016
Series: Diep in kyk
Duration: 1 hr 58 mins 58 secs
Ons oorwinning lê in ons nuwe identiteit. Ons moet die geheue van die ou mens agter laat. Daarom dat ons diep moet inkyk in die volmaakte wet van die vryheid. Anker die nuwe skepping aan Jesus se opstanding en ons opstanding
27-11-2016
Series: Diep in kyk
Duration: 1 hr 8 mins 4 secs
Matt 6:33....Maar soek eers... Jesus praat oor die lewe en oorvloed waarvoor Hy gekom het: Die alles sluit oa in alles wat tot die lewe en godsvrug dien (2 Per 1:3). Maar dit alles word slegs ontsluit deur gesag, (koninkryk) wat in werking tree in geregtigheid - die volkome stand van onskuld waarmee ons voor God staan op grond van die offer van Jesus in Sy sterwe en opstanding. Ons hoef nie meer te soek nie - ons het gevind wanneer ons oortuig is van dit waarvan God op grond van Sy Seun se offer aangaande ons oortuig is! Dan soek ons nie meer nie, dan leef ons die oorvloedslewe!
20-11-2016
Series: Diep in kyk
Duration: 1 hr 3 mins 44 secs
Ons gaan voort met die gevolge daarvan om diep in te kyk in die volmaakte wet van die vryheid! Die vrymaking lê in die ontdekking van die nuwe identiteit in Christus.
13-11-2016
Passage: James 1:25
Series: Diep in kyk
Duration: 1 hr 7 mins
Jak 1:25 ...Die woord vir gelukkig is "makarios"; wat beteken; versadig; vervulde en in balans. Balans verwys na ons wandel wat in balans kom met ons volmaaakte stand, soos wat ons oortuig word van dit wat ons sien. Jesus gebruik dieselfde woord in Sy bergpredikasie wat profeties dui op die gevolg van die ontdekking van die nuwe skepping in Christus. Dit waarna Jesus verwys in die saligsprekinge is nie iets wat ons doen nie, maar is die gevolg van wat Jesus se opstanding met ons gedoen het.
Powered by: truthengaged