www.todayporn.info - www.pornchat.info - www.04porn.com - www.porn1.info - xbombo.com - www.free-porn.info - www.gporn.info

Boodskappe / Media

Filter media by:
Jan Brand
30-04-2017
Duration: 1 hr 3 mins 21 secs
Bekering = metanoia=om soos (saam met) God te dink. In skrille kontras daarmee staan 'repent' (Engels) vanaf die foutiewe vertaling van metanoia (Grieks) na 'pennance' (Latyn) deur die Katolieke ongeveer 300 - 400 NC. Die ware bekering - om een te word met God se gedagtes oor die mens. Die mens is vergewe, regverdig, waardig en nie meer in 'n geveg teen sonde nie, want hy bedink wat God bedink. My lewe is 'n uitvloeisel van wie ek is! Die valse bekering - (repentance) - is om sondaar te bly, nog vergifnis te soek asof God nog moet vergewe. Die lewe is 'n ewige stryd met sonde a.g.v my sondebewustheid. Selfs my goeie dade is werke - al lyk dit soos vrugte.
Jan Brand
23-04-2017
Duration: 58 mins 2 secs
Ons land het geskiedenis gemaak – meer as ’n miljoen mense wat saamtrek om in die openbaaraan God erkenning te gee! Wat is ons bydrae – ag ons dit te gering en gee daarom op sonder om iets te doen? Soos Joh. 6 se seuntjie met die 5 brode en 2 vissies! God maak wat ons het méér - ons voorsiening; ons gebed; ons vergifnis; ons materiële bydrae. Ons besetting(Geestelik) van die land soos die infantrie troepe in oorlog die verowerde grondgebied beset – het God óns AMEN nodig om Sy Woord te vestig!
Jan Brand
16-04-2017
Duration: 1 hr 9 mins 19 secs
Ons vier nie die paasfees van die wêreld nie! Die valse is ontbloot! Die “paasfees” wat saam met die maan loop dateer uit die antieke Babiloniese tyd en is die fees vir Astarte (die godin van vrugbaarheid) met sy paaseiers en hase! Dié heidense fees het met die totstandkoming van die Rooms Katolieke Kerk 300-400NC ‘n Christelike ‘baadjie’ gekry en vir die laaste ongeveer 1500 jaar vier die ‘kerk’ met die beste bedoelings saam met die afgodery fees! Die ware Paasfees is met die uittog uit Egipte ingestel! Op die 16e dag van die eerste maand op die Joodse kalender! ‘n Sekere dag van die jaar, nie aan die maan gekoppel nie! Dit het verwys na die lam waarvan die bloed aan die deurposte die dood by dié huisgesinne sou laat verbygaan! (Pass over). Die volk moes dié fees saam met ses ander feeste jaarliks hou as profetiese herinnering aan die Lam (Jesus Christus) wat sou kom om die sondes van die wêreld weg te neem. In Jesus Christus is die profesie vervul! Hy is die Lam! Hy hét gesterf met ons sondes én opgestaan nadat die volle prys vir die mens se regverdigmaking betaal is! Lees ons Handelinge 15 en Kolossense 2 kan ons sien dat daar geen aanduiding is dat van die heidene wat tot geloof gekom het (dis nou ons!) verwag was/is om die feeste en wet te hou nie! Geloof (oortuiging) het ons in ‘n intieme liefdesverhouding met Hom gebring. Daarin leef ons die gees van die Wet/Woord, vry van ons eie vergeefse pogings onder die wet om God se standaard te bereik. Voor Sy dood en opstanding breek Jesus egter brood met sy dissipels (volgelinge – wat ons ook nou geword het) en raai hulle aan om dit dikwels te doen as ‘n herinnering van wat Hy kom doen het. Die oogmerk is dat ons in die gebruik van die nagmaal bevestiging kry in Sy teenwoordigheid (bread of the presence) van ons nuwe identiteit in Hom! So eet ons waardig van die tafel van die Here met die gevolg dat ons die lewe en oorvloed leef wat Hy vir ons kom verdien het. Dit is ons Paasfees! Ons hou dit dikwels! Sy liggaam en bloed het ons vergifnis en genesing gekoop!
Jan Brand
09-04-2017
Duration: 1 hr 20 mins 6 secs
Spreuke 23:7 Soos hy in sy siel bereken, so is hy! Van die vroegste tye (Adam) af het die vyand die mens se denke probeer kontamineer en vul met sy negatiewe, beskuldigende en afbrekende gedagtes! Wat ek dink gaan bepaal wat ek sê! Wat ek dink gaan bepaal hoe en hoe lank ek lewe! Ek is uiteindelik alleen verantwoordelik vir my denke en sodoende vir my lewe!
Johan Pienaar
02-04-2017
Duration: 42 mins 58 secs
Feite kennis is een ding, om hierdie feite te glo is ’n ander, Maar om met ware oortuiging te leef, is waar die oorwinning lê. “Waar lê jou oortuiging?” – ’n getuienis oor die uitdagings van die lewe en triomf in Christus.
Powered by: truthengaged